Årsmøte

Postet av Ålgård rideklubb den 11. Mar 2016

Til medlemmene i Ålgård Rideklubb

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE


Det innkalles med dette til ordinært årsmøte


Tid: Torsdag 17.mars 2016 kl. 19.00

Sted: Westernbyen.


Følgende saker skal behandles:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlemmer og 2 vara medlem.

c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan.

d) Revisor og vara revisor

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Representanter til Valgkomiteen for neste årsmøte leder, 2 medlemmer + 1 varamedl


Forslag må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes (senest 3.mars).

Forslag sendes på mail til post@algard-rk.no


Styret

14.02.2016


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline