Informasjon


Priser og fakturering

  • 165 kr pr ridetime.
  • Ridetimene blir fakturert en gang i måneden.
  • Alle ridetimer blir fakturert hver måned uavhengig av om eleven møter til ridetimen eller ikke. Dette er vanlig praksis ved alle rideskoler. Bakgrunnen for dette er at vi stiller med instruktør og hester som er klar til hver ridetime og vi må sikre oss forutsigbare inntekter.
  • Hvis det av ulike årsaker er behov for annen ordning enn den overstående må en avtale dette spesifikt med rideskoleansvarlig.
  • Dersom man har blitt fakturert for en ridetime eleven ikke var til stede har man mulighet for å ta igjen denne timen på et annet parti eller ha hest på for en dag. Sistnevnte alternativ forutsetter at eleven er på høyt nok nivå til å ha hest på for (lett øvet eller bedre). Det er kun mulighet for å ha hest på for lørdager eller søndager.
    Spørsmål angående priser/fakturering rettes til økonomiansvarlig Karl Fjogstad på mail: post@algard-rk.no eller rideskoleansvarlig Sara-Elise Sømme på mail: rideskole.ansvarlig@gmail.com.


Levert av IdrettenOnline