Hest på fôr - retningslinjer

 • For å ha ”hest på for” må for-rytteren/rideskole-eleven være på et nivå, der rytteren mestrer / har ferdigheter å ha en ”hest på for”. Minimum på øvet nivå, og instruktør godkjenner dette. Rideskole-eleven må kunne sale opp, ta på hodelag og møkke boksen. Rideskole-eleven skal bruke hjelm, vest og ridestøvler.
 • Hesten kan ris to ganger pr.dag.
 • En økt om formiddagen mellom kl. 10:00 og kl 13:00.
 • En økt om ettermiddagen mellom kl 15:00 og kl. 18:00. Det er ikke lov å ri etter kl. 18:00 pga. sikkerhet og kveldsforing.
 • En rideøkt varer 45 minutter som inkluderer av og på skritting.
 • Det skal være ro i stallen mellom kl. 14:00 og 15:00 pga. middagsforingen.
 • Hesten skal stelles og boks skal møkkes.
 • Riding skal kun skje inne i ridehallen.
 • Hestene skal ikke leies utenfor ridehallen/opp på utebanen/nedover veien, dette skyldes sikkerhetsmessig årsaker.
 • Hestene som er på for trenger ikke å være med på utslepp sammen med de andre skolehestene denne dagen.
 • Det er ikke tillatt å ri uten sal.
 • Det er ikke tillatt å hoppe (kavaletter / hindermateriell skal ikke brukes).
 • Det er ikke tillatt å bytte hester når flere har hest på for samtidig.
 • Foreldrene/foresatte skal gi beskjed til stallmester at rideskole-eleven kan få ha ”hest på for”. Foreldrene må gjerne være med på ridesenter når rideskole-eleven har ”hest på for” og hjelpe til.
 • For-rytter plikter å sette seg inn i gjeldene regler for ”hest på for” og klubbens sine stallregler, som finnes på klubbens hjemmeside (www.algard-rk.no).
 • Rideskoleansvarlig er kontaktperson for de som ønsker å ha ”hest på for”.
 • Betaling 200,- pr dag for ”hest på for”. For de som har hest på for vil faktura bli tilsendt.

Styret 03.01.2014
Levert av IdrettenOnline