Medlemskap i Ålgård rideklubb/idrettsforsikring for barn
  • Alle elever i rideskolen som har ridd mer enn 2 mnd blir automatisk medlem av Ålgård rideklubb.
  • Alle barn som er medlem i lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar på organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret. Alle som er medlemmer i Ålgård rideklubb er forsikret via NIF til og med det året de fyller 12 år.
  • Medlemmer over 12 år er ikke forsikret med mindre de har tegnet rytterforsikring via rytterlisensen eller har egen privat forsikring.
  • Informasjon om Barneidrettsforsikringen og ulykkesforsikringen for ryttere finner du på www.rytter.no under knappen ” rytterlisens”.

Medlemskontingent 2016:
  • Barn (til og med 15 år): 450 kr.
  • Voksen: 650 kr.
  • Familiemedlemskap 800 kr.
  • Hvis eleven starter i rideskolen på høstsemesteret eller slutter mellom 2-6 mnd betaler en halv pris på medlemsavgiften.
Levert av IdrettenOnline