Driftsmodell


Vi har en flat organisasjon hvor de enkelte styremedlemmene har sine ansvarsområder og følger disse opp i klubbarbeidet og driften av ridesenteret.

Klubben driver fortsatt all aktivitet selv på ridesenteret, dette er krevende men fungere godt. Oppstallatørene er involvert i egeninnsats/dugnadsarbeid gjennom hele året.


Klubben driver egen rideskolen, hvor rideskoleansvarlig er ansvarlig for den daglige driften. I tillegg har vi flere instruktører ansatt på timebasis.

Klubben har egen stallmester ansvarlig.

Klubben har en egen kafé ansvarlig, som bl.a. står for alt innkjøp og organisere bevertning på klubbstevnene.

Vi har en egen vaktmestergruppe som hjelper til med mye av det praktiske og vedlikeholdet på ridesenteret.
Levert av IdrettenOnline