SIKKERHETSREGLER


Oppdatert desember 2015

Ålgård Rideklubb

Husk at stallen er hestene sitt hjem!

Derfor må vi følge de 10 stallbud som er:1. Ferdes alltid rolig og uten ståk og støy

2. Gå – ikke springe

3. Røyke kun på røykeplassen

4. Ta med kun uknuselige flasker med mer i stallen

5. Fôr eller snop til hestene, gis bare etter tillatelse fra eier

6. Hold hunden ute

7. Opptre vennlig og omgjengelig

8. Hold stallgangen ryddig

9. Koste stallgangen ved behov

10. Ta hesten ut på tunet, eller inn i hallen før du stiger oppÅlgård Ridesenter

ORDENS- OG SIKKERHETSREGLER


1 VED RIDNING

1.1 Hjelm er påbudt ved all ridning. Hakestropp skal være festet.

1.2 Hesten skal bære sal og hodelag ved all ridning. ( Unntak kan skje på time under instruktør, ved spesielt innhentet tillatelse og ved svømming) Barbakk ridning anbefales ikke.

1.3 Rytter skal ri med godkjent skotøy. Joggesko og lignende er forbudt

1.4 Ridevest er påbudt ved all sprang ridning i konkurranser, ut det året en fyller 18 år. Klubben anbefaler alle ryttere å bruke ridevest under all ridning.

1.5 Alle ryttere må ha ”Grønt kort” for å ri på tur, samt kjenne til regler for ridning i trafikk, skog og utmark.

1.6 Dersom rytteren rir på lånt hest må turridningen på forhånd være avklart med hesteeier.

1.7 Møkk i byggefelt og på gang og sykkelstier skal fjernes av rytter med en gang.

1.8 Ved ridning etter mørkets frembrudd SKAL man å bruke refleks og lykt på hest og rytter. Husk det kan bli mørkt mens du er ute på tur!

1.9 Sprangridning uten følgeperson over 18 år eller godkjent instruktør er ikke tillatt. Før ridning skal det innhentes tillatelse fra foresatte (gjelder ryttere under 18 år) og hesteeier.

1.10 Det skal bare ris i skritt opp bakken mot stallen fra skiltet med ”Ålgård ridesenter” og på plassen foran stallen.

1.11 Man kan trave fra enden av transportbåndet og opp til utebanen, men det skal tas hensyn til hester i luftegårder og ridning/longering på utebanen.


2 I STALLENE

2.1 All ferdsel i stallene skal skje på en rolig måte. Musikk skal være dempet.

2.2 I skolestallen skal det kun leies en hest i gangen

2.3 Ingen hester skal stå på stallgangen. Bruk vaskespilt eller egen boks. Vaskespiltet er IKKE ”oppbevaringssted” for hesten.

2.4 Vaskespiltet SKAL ryddes etter bruk: Hestelort og rester etter skoing, klipping mm, skal fjernes. Sluken må renses ved behov.

2.5 Spesial avfall etter veterinær besøk må behandles separat.

2.6 Alt som ligger på gulvet i stallgangen ved stengning av senteret betraktes som søppel og fjernes.

2.7 Alle plikter å holde egen hest, boks og utstyr i ordentlig stand.

2.8 Kun ett dekken, grime, leietau, belegg og hovkrok skal henge på boksdøra når eier/steller forlater stallen. Dekken som henges på boksdøra skal henges opp på bøylen - først legges pent sammen så henges opp slik at det ikke når ned i gulvet. Våte/fuktige dekken tørkes i tørkebrakka.

2.9 Kost gulvet foran boksen når du har møkket og før du forlater stallen.

2.10 I utestallen aksepteres litt mer utstyr utenfor boksen, men det skal være god orden, og ikke hindre ferdsel i stallgangen.

2.11 Den enkelte må sørge for å koste rundt det som står inntil veggen utenfor boksene i utestallen.

2.12 Det er ikke lov å sitte på hester i stallene.

2.13 Hestemøkk skal tømmes på anvist plass. Det skal kostes rundt egen boks.

2.14 Barn under 14 år skal ikke oppholde seg på rideklubbens anlegg uten voksne tilstede.

2.15 Stallene er stengt etter stengetid kl 2130.


3 PÅ UTEBANE OG I RIDEHALL

3.1 Ridning har prioritet før lufting, longering og løs-hopping.

3.2 Ridning skjer mot venstre skulder. (Høyreregelen).

3.3 Skrittende rir på sporet.

3.4 Når det er mange ryttere (5 eller flere) i hallen samtidig skal alle ri i samme retning. Eldste rytter bestemmer retningen.

3.5 Musikk skal være dempet i ridehallen.

3.6 Når hindermateriell er brukt på utebanen eller i ridehallen skal det ryddes vekk umiddelbart etter bruk.

3.7 Hestemøkk fjernes umiddelbart fra ridehallen og utebanen.

3.8 Opptre aktsomt ved inn- og ut-gang fra hallen – gi beskjed: ”Hest” eller ”ponni”.

3.9 Ridning skal være avsluttet innen stengetid kl 21:30.

3.10 Sistemann skal alltid slukke lyset i hallen, stallene, kafeen, tørkebrakka, og utebanen. Døren mellom skolestallen og ridehallen skal stå åpen. Portene skal stenges. De store stålportene stenges når været tilsier det.

3.11 Publikum skal stå på utsiden av porten eller på tribunen.

3.12 Hjelpere må opptre aktsomt og rolig og ta hensyn til ryttere.


4 VED LUFTING AV HESTER

4.1 Hester skal leies kontrollert. Hesten SKAL ha grime eller hodelag og leies i leietau/tøyler. Dette gjelder også ved flytting fra boks til boks.

4.2 Paddocker som ikke er skikkelig i stand må ikke benyttes.

4.3 Hester kan ikke slippes med andre hester uten å spørre eier. Skolehestene skal ikke slippes sammen privathester.

4.4 Forlat ikke området hvis hesten går ute (uten å overlate ansvar til en annen som er tilstede på ridesenteret).

4.5 Portene inn til luftegårdene må stenges skikkelig når det står hest i de.

4.6 Respekter tidsbegrensingen for bruk av luftegårdene. (1 time dersom det er hester som venter på å komme ut). På tavlen i skolestallen skal det føres når hest ble satt ut i luftegård og hvilken luftegård den ble satt ut i.

4.7 Skrittemaskinen brukes i henhold til instruks som er slått opp ved inngangen til skrittemaskinen. Husk å sette i gang maskinen igjen når du tar ut hest og det står igjen noen inne i skrittemaskinen. Skrittemaskinen rengjøres hver søndag før kl 10:00 eller etter kl 19:00 av oppstallere i henhold til liste i stallen.


5 GENERELT

5.1 Små barn skal til en hver tid være under oppsyn av voksen. Barnevogner plasseres slik at de ikke er til hinder for ferdsel med hest. Vurder sikkerhet for barnet i vogna.

5.2 Søppel: Større ting som skal kastes legges direkte i søppelcontainer for restavfall som står nedenfor ”møkkacontaineren”.

5.3 Ren plastikk, som den som er utenpå høyet, spøneballene og gulrotnettene skal legges i plastikkpressa utenfor inngangen til skolestallen. (Nettet og tauene rundt høyballene skal i restavfall)

5.4 Parkering av biler skjer på anviste plasser. All parkering skjer på eget ansvar. Kjør sakte og vis hensyn til hest og ryttere.

5.5 Hestehengere skal parkeres på anvist plass nede i bakken ved innkjøringen til Westernbyen eller nede ved Amfi hos Kongeparken. Parkering på eget ansvar. Parker fornuftig slik at flest mulig får plass. Det er ikke faste plasser.

5.6 Hunder skal være i bånd. Det er ikke tillatt med hunder i stallene og ridehallen. Avføring fra hunder fjernes av eier.

5.7 Røyking kan kun skje på anvist plass ved spønecontainer/tørkebrakke.

5.8 Hold orden i tørkebrakka. Skitne dekken spyles av før de henges inn, eller henges på vrangen. Det skal ikke oppbevares dekken/utstyr i tørkebrakka.

5.9 All ridning og ferdsel skjer på eget ansvar.
Levert av IdrettenOnline