Rytterlisens og forsikring


Hvordan få rytterlisens?

For å løse lisens for første gang må du ha Grønt Kort. Alle som skal løse rytterlisens for første gang, eller som ikke løste lisens foregående år, må kontakte sin klubb for å bestille rytterlisens.

Ryttere som løste rytterlisens foregående år betaler lisensen i Min idrett.


Hvis du har behov for å oppgradere lisenstype i løpet av lisensåret gjør du også det i Min idrett.

Hva koster det?

Lisenskostnad avhenger av hvilken type lisens du har behov* for, og om du ønsker forsikring inkludert Satsene for rytterlisens inneværende år finner du nederst på siden.

*Med Grunnlisens kan du starte til og med LB på D-, L og E-stevner.

Hvis du skal starte høyere klassenivå (f.o.m. LA) må du ha Hovedlisens, men du kan fremdeles starte lavere klasser.

Topplisens er for ryttere som starter internasjonalt.

NB! Det kan ta opp mot fire virkedager fra rytterlisensen er betalt til betalingen registreres i HorsePro. Betal derfor i god tid før du skal melde til stevnet.


Satser for rytterlisens 2016

Lisenstype

Gyldighet

u/ forsikring

inkl/forsikring

Grunnlisens

T.o.m. LB på D-, L- og E-stevner

kr. 400,-

kr. 680,-

Hovedlisens

F.o.m. LA på D-, L- og E-stevner

kr. 1000,-

kr. 1280,-

Topplisens

FEI-stevner (internasjonale stevner)

kr. 2000,-

Teamlisens Voltige & Mounted Games

Kun for team-medlemmer i voltige og MG

kr. 150,-

kr. 430,-

Hovedlisens for teknisk personell grad II +

Kun hvis man aktivt deltar i konkurranser

kr. 500,-

kr. 780,-


Hestelisens

Alle hester og ponnier som skal starte klasse LB eller høyere i distrikts-, lands- og elitestevner må ha løst hestelisens i Norges Rytterforbund. Årlig hestelisens koster 300,- og betales i god tid før første start på stevner som krever lisens.

Hvordan løse hestelisens?

Hvis hesten er førstegangsregistrert, eller har hatt lisens tidligere, så logger du inn i HorsePro for å betale lisensen. Følg fremgangsmåten som beskrevet i Online hjelpedokumenter utarbeidet av HorsePro

Hvis hesten ikke er førstegangsregistrert, så følger du fremgangsmåten for førstegangsregistrering, og betaler hestelisensen samtidig.

Hvorfor må jeg løse hestelisens?

Årlig hestelisens ble innført i 2009 og øremerket oppgradering av ridebanebunner, “Krafttak for ridebanebunner“. Det vil si at hestelisensen i sin helhet går til et fond hvor rideklubbene kan søke støtte til utbedring av anleggene.

Hvordan ser jeg om hesten er førstegangsregistrert/har lisens?

Søk opp hesten din i HorsePro, hvis du ikke finner den i HorsePro, eller den ikke har NRYF-logo på siden sin, så er den ikke førstegangsregistrert, og du må registrere den.

Hvis den har en grå NRYF-logo på siden sin, så er den førstegangsregistrert, men har ikke gyldig lisens, da må du følge fremgangsmåten som beskrevet i Online hjelpedokumenter utarbeidet av HorsePro. Hvis den har en NRYF-logo med farge så har den gyldig hestelisens.

Hvis hesten står som “hurtigregistrert”, så er den IKKE registrert og papirer må sendes inn som beskrevet under førstegangsregistrering.


Levert av IdrettenOnline