Informasjon


Priser og fakturering

  • 175 kr pr ridetime.
  • Ridetimene blir fakturert en gang i måneden.
  • Alle ridetimer blir fakturert hver måned uavhengig av om eleven møter til ridetimen eller ikke. Dette er vanlig praksis ved alle rideskoler. Bakgrunnen for dette er at vi stiller med instruktør og hester som er klar til hver ridetime og vi må sikre oss forutsigbare inntekter.
  • Hvis det av ulike årsaker er behov for annen ordning enn den overstående må en avtale dette spesifikt med rideskoleansvarlig.
  • Det er 1 mnd oppsigelsestid. Sendes via mail/sms til rideskoleansvarlig.
  • Dersom man har blitt fakturert for en ridetime eleven ikke var til stede har man mulighet for å ta igjen denne timen på et annet parti. Dette avtales med den enkelte instruktør eller rideskoleansvarlig.
    Spørsmål angående priser/fakturering rettes til økonomiansvarlig Karl Fjogstad på mail: post@algard-rk.no eller rideskoleansvarlig Mai Brit Skjervik på mail: rideskole.ansvarlig@gmail.com.Levert av IdrettenOnline