Søke om stallplass


Alle søkere på stallplass må være fylt 18år. Er man under 18år må foreldre/foresatte være den som søker.

De rytterne/oppstallatørene som satser sportslig på grenen sprang og samtidig vil være med å utvikle ÅRK sitt ridesenter vil bli prioritert til å få fast stallplass. Ryttere som tar kontakt med oss og ønsker fast oppstalling til kun en tur/ride hest vil ikke få stallplass. Hingster får heller ikke stå oppstallet på vårt ridesenter, dette p.g.a. sikkerhetsmessige hensyn.

For yngre rytteres vedkommende må foreldre/foresatte være innforstått med å hjelpe til, da det er endel plikter oppstallatørene har på ridesenteret.

Dette innebærer blant annet at en oppstallatør vil være ansvarlig for en skolehest annenhver uke (det vil stort sett være møkking av stallboksen og sørge for at hesten blir luftet på lør/søn. Foring alle dager og lufting i ukedagene gjøres av andre).

Før styret tildeler nye oppstallatører/ryttere fast stallplass på ridesenteret tar styret/styrets leder kontakt med de som har søkt, for å sjekke ut hvilke planer de har/hvilke hest/ponni de har eller skal kjøpe.

Styret inviterer dem også opp på ridesenteret til en samtale/omvisning slik at en kan bli bedre kjent med de som har søkt og informere dem om ridesenteret, plikter til oppstallatørene etc. (slik at all informasjon/plikter er kjent for oppstallatøren). Deretter tildeles fast stallplass etter retningslinjene for tildeling som styret har.

Både klubben og ridesenteret drives på frivillig basis av klubbstyret og oppstallatørene og vi er helt avhengig av at foreldre/foresatte bidrar/hjelper til. Dette resulterer i at oppstallingsprisen klarer vi å ha på et relativt lavt nivå sammenliknet med andre ridesenter.


Søknad sendes på mail, der du må kort fortelle litt om deg selv, ride erfaring, etc og planene du har for å satse innen sprang. Hva slags ponni/hest du har eller vil kjøpe, samt at foreldre/foresatte vil være med å hjelpe til på ridesenteret.

Denne infoen vil bli lagt til grunn når styret avgjør hvem som får fast stallplass.

Søknad sendes til: post@algard-rk.no


Levert av IdrettenOnline