Instruktører

Postet av Ålgård rideklubb den 16. Sep 2015

Sara Elise Sømme tlf. 936 30 231

Ingelin Eliassen tlf. 903 56 655


0 Kommentar

Rideskoleansvarlig

Postet av Ålgård rideklubb den 16. Sep 2015

Rideskoleansvarlig Tove Østerhus

Tlf: 99 25 87 16

Mail:
rideskolen@algard-rk.no


0 Kommentar

Medlemskontingent

Postet av Ålgård rideklubb den 16. Sep 2015

Medlemskap i Ålgård rideklubb/idrettsforsikring for barn
 • Alle elever i rideskolen som har ridd mer enn 2 mnd blir automatisk medlem av Ålgård rideklubb.
 • Alle barn som er medlem i lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar på organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret. Alle som er medlemmer i Ålgård rideklubb er forsikret via NIF til og med det året de fyller 12 år.
 • Medlemmer over 12 år er ikke forsikret med mindre de har tegnet rytterforsikring via rytterlisensen eller har egen privat forsikring.
 • Informasjon om Barneidrettsforsikringen og ulykkesforsikringen for ryttere finner du på www.rytter.no under knappen ” rytterlisens”.
Medlemskontingent 2015:
 • Barn (til og med 15 år): 450 kr.
 • Voksen: 650 kr.
 • Familiemedlemskap 750 kr.
 • Hvis eleven starter i rideskolen på høstsemesteret eller slutter mellom 2-6 mnd betaler en halv pris på medlemsavgiften.

0 Kommentar

Kursoversikt

Postet av Ålgård rideklubb den 16. Sep 2015

NYBEGYNNER
 • Du lærer å omgås hesten og de grunnleggende ride-øvelsene i gangartene skritt og trav. Målet for kurset er å trene korrekt sits, egen balanse og rideferdigheter slik at en etter hvert blir klar for galopp.
 • Når eleven starter på nybegynner-time vil det i de fleste tilfeller være nødvendig med leier i starten. I utgangspunktet er det elevens foresatte som følger/leier eleven så lenge dette er nødvendig.
 • Dersom dette av ulike årsaker ikke er ønskelig eller mulig, ber vi de foresatte om å ta kontakt med instruktør/rideskoleansvarlig før oppstart av ridetimen. Da har vi mulighet for å ordne leier. Dette koster 20 kr, som betales kontant etter ridetimen til den personen som har vært med å leie.
LETT ØVET/ØVET
 • Du kan gi hesten tegn til gangartene skritt, trav og galopp og behersker lettridning, ned-sitting i trav, ned-sitting i galopp og å stå i lett sete i galopp. Rytter forberedes for sprang ved trening over bommer og kavaletter.
VIDEREKOMMEN 1 / VIDEREKOMMEN 2
 • Målet for kurset er å øke rytterens forståelse for hestens fysikk og hestens psyke, inneholder både sprang og dressur trening. Det ris dressurøvelser i LC-LB nivå og sprang øvelser og høyder opptil 60cm.


0 Kommentar

Informasjon

Postet av Ålgård rideklubb den 16. Sep 2015

Priser og fakturering
 • 165 kr pr ridetime.
 • Ridetimene blir fakturert en gang i måneden.
 • Alle ridetimer blir fakturert hver måned uavhengig av om eleven møter til ridetimen eller ikke. Dette er vanlig praksis ved alle rideskoler. Bakgrunnen for dette er at vi stiller med instruktør og hester som er klar til hver ridetime og vi må sikre oss forutsigbare inntekter.
 • Hvis det av ulike årsaker er behov for annen ordning enn den overstående må en avtale dette spesifikt med rideskoleansvarlig.
 • Dersom man har blitt fakturert for en ridetime eleven ikke var til stede har man mulighet for å ta igjen denne timen på et annet parti eller ha hest på for en dag. Sistnevnte alternativ forutsetter at eleven er på høyt nok nivå til å ha hest på for (lett øvet eller bedre). Det er kun mulighet for å ha hest på for lørdager eller søndager.
  Spørsmål angående priser/fakturering rettes til økonomiansvarlig Karl Fjogstad på mail: post@algard-rk.no

0 Kommentar

Påmelding kurs

Postet av Ålgård rideklubb den 16. Sep 2015

 • Påmelding skjer ved henvendelse til rideskoleansvarlig på mail eller telefon.
 • Når man møter til første ridetime skal foresatte fylle ut et påmeldingsskjema, skjemaet får man tildelt av instruktøren. Etter ridetimen leveres skjemaet tilbake til instruktøren.
 • Dersom det viser seg at den ridetimen eleven får tildelt plass på ikke er passende nivå, ta kontakt med instruktøren eller rideskoleansvarlig, vi vil da finne en ridetime som passer bedre.
 • Eleven har fast plass på ridekurset inntil plassen blir sagt opp.
  Blir plassen sagt opp er oppsigelsestiden 1 mnd.
  Eks: dersom en sier opp plassen 22 februar blir en fakturert ut mars måned.
Utstyr
 • Rideskolen har hjelmer, sikkerhetsvester og ridehansker i ulike størrelser til utlån. Dette er sikkerhetsutstyr som er gratis å låne på ridetimer.
 • Elevene må selv passe på at de har sko som er gode å ri med. Eleven er ikke nødt til å ha ridestøvler. Det viktigste er at skoen har hæl på, dette for å unngå at foten sklir inn på stigbøylen.


0 Kommentar

Hest på for - retningslinjer

Postet av Ålgård rideklubb den 16. Sep 2015

 • For å ha ”hest på for” må for-rytteren/rideskole-eleven være på et nivå, der rytteren mestrer / har ferdigheter å ha en ”hest på for”. Minimum på øvet nivå, og instruktør godkjenner dette. Rideskole-eleven må kunne sale opp, ta på hodelag og møkke boksen. Rideskole-eleven skal bruke hjelm, vest og ridestøvler.
 • Hesten kan ris to ganger pr.dag.
 • En økt om formiddagen mellom kl. 10:00 og kl 13:30.
 • En økt om ettermiddagen mellom kl 15:00 og kl. 18:00. Det er ikke lov å ri etter kl. 18:00 pga. sikkerhet og kveldsforing.
 • En rideøkt varer 45 minutter som inkluderer av og på skritting.
 • Det skal være ro i stallen mellom kl. 14:00 og 15:00 pga. middagsforingen.
 • Hesten skal stelles og boks skal møkkes.
 • Riding skal kun skje inne i ridehallen.
 • Hestene skal ikke leies utenfor ridehallen/opp på utebanen/nedover veien, dette skyldes sikkerhetsmessig årsaker.
 • Hestene som er på for trenger ikke å være med på utslepp sammen med de andre skolehestene denne dagen.
 • Det er ikke tillatt å ri uten sal.
 • Det er ikke tillatt å hoppe (kavaletter / hindermateriell skal ikke brukes).
 • Det er ikke tillatt å bytte hester når flere har hest på for samtidig.
 • Foreldrene/foresatte skal gi beskjed til stallmester at rideskole-eleven kan få ha ”hest på for”. Foreldrene må gjerne være med på ridesenter når rideskole-eleven har ”hest på for” og hjelpe til.
 • For-rytter plikter å sette seg inn i gjeldene regler for ”hest på for” og klubbens sine stallregler, som finnes på klubbens hjemmeside (www.algard-rk.no).
 • Rideskoleansvarlig er kontaktperson for de som ønsker å ha ”hest på for”.
 • Betaling 200,- pr dag for ”hest på for”. For de som har hest på for vil faktura bli tilsendt.

Styret 03.01.2014

0 Kommentar

Ny Hjemmeside

Postet av Ålgård rideklubb den 29. Jun 2015

Brukervennlig, godt design, idrettstilpasset, klubbtilpasset og billig i drift

er noen av stikkordene som passer Idretten Online sin nye hjemmesideløsning.Her kan alle forskjellige ledere (eller utøvere om man ønsker) få tilgang til å skrive blogg artikler og nyhetssaker. Siden kan enkelt oppdateres med ny informasjon, nyhetssaker, arangementer eller annet som klubben ønsker å informere om. Alt ved hjelp av en PC med internett. Noen få klikk, dra et bilde inn fra skrivebordet, lagre og publiser og så har du den siste informasjonen tilgjengelig for alle på nettsidene deres.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline