INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

Postet av Ålgård rideklubb den 19. Mar 2021Til medlemmene i Ålgård Rideklubb


INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTEDet innkalles med dette til ordinært årsmøte


Tid:      Torsdag 22.april 2021 kl. 19.00

Sted:    Veveri, Storsalen i 3.etasje


Følgende saker skal behandles:      


1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10.       Behandle forslag og saker.    

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.        Vedta idrettslagets budsjett.

13.        Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.        Foreta følgende valg:

 a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

 b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

 c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har     representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.Forslag må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes (senest 8. april). Forslagene sendes på mail til post@algard-rk.no
Styret

18.08.2021
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline